T.C. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Aday Öğrenci Sayfası

Öğrenci Danışmanlık Sistemi

 

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK SİSTEMİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tüm öğrencilerine akademik gelişimleri için gerekli altyapıyı ve desteği sağlıyor. Lisans seviyenizden itibaren başarılı bir akademik geleceğe hazırlanmanız ve gerekli donanımı kazanmanız için azamî destek sağlıyoruz. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi olarak öğrencilerimize dört farklı türde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Size Özel Danışmanlık

1.Bireysel danışmanlık: Her bir öğrencimizin üniversitemizdeki akademik yaşamında ona rehberlik edecek bir bireysel danışmanı var. Bölüm yöneticileri tarafından akademik kadromuz içerisinden belirlenen bireysel danışmanlarınız, öğrenim süreniz boyunca akademik performansınızı izliyor, kayıt dönemlerinde ve akademik tüm problemlerinizde size destek oluyor.

Sizi Dinliyoruz

2.Psikolojik danışmanlık ve rehberlik: Akademik performansınızın ancak sağlıklı ve mutlu bir yaşamla mümkün olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle akademik gelişiminiz kadar, bireysel ve sosyal gelişiminizi de destekliyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarımıza, ihtiyaç duyan her öğrencimiz başvurabiliyor.

Başarı Tesadüf Değildir

3.Akademik Destek Programı: Devam ettikleri programa uyumla ilgili sorunlar yaşayan veya ortalaması lisans sınıflarında 4 üzerinden 2’nin ve hazırlık sınıflarında 100 üzerinden 70’in altında seyreden öğrencilere yönelik Akademik Destek Programı uygulanıyor. Programa dâhil olan öğrencilerimizin tekrar almak durumunda kaldığı bir derste başarılı olabilmeleri için bölümün belirlediği bir araştırma görevlisinden veya o dersi almış ve en az BA notu ile geçmiş bir öğrenciden dönem boyunca birebir destek almasını sağlıyoruz.

Akademik Gelişiminizi Destekliyoruz

4.Akademik Gelişim Programı (AGEP): Akademik Gelişim Programı çerçevesinde öğrencilerimize, Türk sanat müziğinden hat, ebru vb. geleneksel sanatlara, felsefe okumalarından şiir çözümlemelerine, Arapça ve İngilizceden Yunanca ve Farsçaya pek çok alanda kendilerini geliştirme imkanı tanınıyor. 

Akademik Gelişim Programı’nda neler var?

Okuma grupları: Programa dâhil olan öğrencilerimizin her dönem mevcut derslerinin haricinde ilgi duydukları ve gelişimleri bakımından önemli görülen bazı metinleri bir okuma grubu içerisinde okumaları sağlanıyor. Okuma grubunu söz konusu metin konusunda uzman bir öğretim elemanı düzenliyor ve her bir grup toplantısına katılıp öğrencilere rehberlik ediyor.

•Yönlendirilmiş okuma programları: Programa dâhil olan öğrencilerin mevcut derslerinin haricinde ilgi duydukları ve gelişimleri bakımından önemli görülen metinler her dönem bir okuma listesi halinde veriliyor. Öğrenciler metinlere ilişkin yaptıkları çalışmaları program danışmanları ile düzenli görüşmeler içerisinde birebir tartışma fırsatı buluyorlar.

•Akademik ve kültürel etkinliklere katılım: Programa dâhil olan öğrencilerin akademik ve kültürel alanda tecrübelerini artıracak toplantılara katılımları özendiriliyor ve destekleniyor.

•Yabancı dil geliştirme: Üniversitemiz, öğrencilerimize akademik gelişimi için önemli görülen yabancı dilleri öğrenmesinde gerekli desteği sağlıyor. Söz konusu yabancı dillere ilişkin kurslar Üniversitemizin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜREM) bünyesinde açılıyor.

Ayrıca yabancı dilin geliştirilebilmesi için danışmanların uygun gördüğü yabancı dilde yazılmış bazı metinlere yukarıda ifade edilen okuma gruplarında ve yönlendirilmiş okuma programlarında yer veriliyor. Hazırlık sınıflarındaki öğrencilerimizin bölümlerine göre belirlenmiş akademik metinleri (İngilizce, Arapça ve Türkçe makaleler, kitap bölümleri, ansiklopedi maddeleri) okumaları sağlanıyor.

•Sunuş vb. becerilerin geliştirilmesi: Programa dâhil olan öğrencilere, kendi akademik çalışma alanlarının dışında kalan ancak akademik gelişimleri konusunda önemli olabilecek bazı yetkinliklerin (sunuş becerileri, bilgisayar programlarının etkin kullanımı, araştırma yöntemleri, zaman yönetimi, akademik yazı yazma vb.) kazandırılması, lisansüstü programlar ve araştırma görevliliği hakkında bilgilendirilmeleri programın hedefleri arasında. Bu amaçla belli aralıklarla seminerler ve çalıştaylar düzenleniyor. 

Akademik Gelişim Programı kapsamında açılan bazı programlar

Sanat Kursları

Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği

Hat

Ebru

Tezhip

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Tecvid

Okuma Grupları

Tarih Yazımı ve Felsefe

Maverdi ve John Rawls

Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanları

Klasik Türk Düşüncesi

Siyasetnameler

Bilişsel Bilim ve Dilbilim

Şiir Çözümlemeleri

Klasik Edebiyat Okumaları

Hadis Okumaları

Tefsir Okumaları

Öğrencilerin Bireysel Olarak Yararlandıkları Okuma Programları

Zaman Felsefesi

Endülüs Tarihi

Seminer:

Türk Düşüncesi Tarihi 

Yabancı Dil Geliştirme Programları

Farsça

Antik Yunanca

Latince

Klasik Yöntemle Arapça

Yurtdışı Öğrencileri için Türkçe Metin Okuma

Tarih Öğrencileri için İngilizce Metin Okuma

Felsefe Öğrencileri için İngilizce Metin Okuma 

Osmanlıca Metin Okuma

 

Loading...
Loading...