Burslar ve Öğrenim Ücretleri

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün kontenjanlar tam veya kısmi bursludur. Gerçek bir vakıf üniversitesi olmanın sorumluluğuyla üniversitemiz öğrencilerine yüksek ve çeşitli burs imkanları sunmaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Özel Koşulları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün kontenjanlar tam veya kısmi bursludur. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesiyle mezun olanlar, daha üst bir burs kategorisine yerleşseler dahi sadece %50 ve %25 burslu programlara kayıt yaptırabilirler; ancak diğer öğrencilere tanınan indirim, nakit burs ve ücretsiz yurt-yemek imkanlarından yararlanamazlar. %50 ve %25 burslu öğrencilerin ödeyeceği ücretler hazırlık sınıflarında 17.500 TL+KDV, Arapça Mütercim Tercümanlık, Felsefe, İslam ve Din Bilimleri, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında 16.500 TL+KDV, Ekonomi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarında 19.500 TL+KDV üzerinden hesaplanır ve 10 taksit yapılır; peşin ödenirse % 6 indirim uygulanır. Hazırlık sınıfında okutulacak kitaplar o yılın öğrenim ücretine dahil olup üniversite tarafından verilir. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti -yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

 1. “Tam Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır:
  • “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamını kapsar)
  • İlgili programın puan türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 2.500 TL “Üstün Başarı Bursu”
  • İlgili programın puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL (birinci tercihi ise 2.000 TL), ilk 1000’e girenlere 1.000 TL, ilk 2000’e girenlere 800 TL “Özel Başarı Bursu”
  • “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” kapsamına girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 600 TL “Destek Bursu”
  • “Ücretsiz yurt (kahvaltı ve akşam yemeği dahil)”
  • Hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı.
 2. “%50 Burslu” ve “%25 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla) başarı ve tercih durumlarına göre aşağıdaki imkânlar sağlanır:
  • Arapça Mütercim Tercümanlık programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 10000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır.
  • Ekonomi programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim, bu indirimden yararlanmamış olan %50 Burslu öğrencilere -bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse- ödeyecekleri ücretten % 50 indirim yapılır.
  • Felsefe programının %50 Burslu kontenjanlarına ilk üç tercihinde yer verenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır.
  • İngilizce Mütercim Tercümanlık programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 5000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 75 indirim yapılır.
  • İslam ve Din Bilimleri programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 3000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır, dokuz ay süreyle ayda 400 TL Destek Bursu verilir ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır; ilk 7000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır; ilk 10000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 50 indirim yapılır.
  • Psikoloji programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 40000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 75 indirim yapılır.
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten % 100 indirim yapılır; bu indirimden yararlanmamış olan %50 Burslu öğrenciler ile %25 Burslu öğrencilere -bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse- ödeyecekleri ücretten % 15 indirim yapılır.
  • Sosyal Hizmet programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %75 indirim yapılır; bu indirimden yararlanmamış olan %50 Burslu öğrenciler ile %25 Burslu öğrencilere -bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse- ödeyecekleri ücretten % 15 indirim yapılır.
  • Tarih programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 10000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır; ilk 50000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır; bu indirimden yararlanmamış olan %50 Burslu öğrencilere -bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse- ödeyecekleri ücretten % 15 indirim yapılır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı programının %50 Burslu kontenjanlarında ilk 10000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır ve ücretsiz yurt imkânı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır; ilk 40000’e girenlere ödeyecekleri ücretten %100 indirim yapılır; bu indirimden yararlanmamış olan %50 Burslu öğrencilere -bu programa ilk üç tercihinde yer vermişlerse- ödeyecekleri ücretten % 15 indirim yapılır.
 3. Üniversite konukevlerinde kalanlar “Öğrenci Konukevi Kuralları”na uymakla yükümlüdür; “ücretsiz yurt” imkanından yararlanmak istemeyen öğrencilere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi ulaşım ücreti verilir.
 4. Yurt imkânı verilememesi durumunda “Ücretsiz yurt” hakkı olan erkek öğrencilere barınma, kahvaltı ve akşam yemeğine karşılık dokuz ay süre ile ayda 500 TL nakit burs verilir.
 5. %50 burslu veya %25 burslu olan öğrencilerden -herhangi bir indirim kazanmış olanlar dahil- hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder.
 6. Öğrenim bursu hazırlık programında 2 yarıyıl, lisans programında 8 yarıyıl devam eder. Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde iki yarıyıl, yandal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yarıyıl ek süre tanınır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” öğrencinin hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersinin bulunmaması halinde devam eder; bu şartları taşımayan öğrenciye “Destek Bursu” verilir. “Destek Bursu”nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır. Hazırlık programının herhangi bir çeyreğinde / kurunda veya lisans programının herhangi bir dersinde asgari devam şartını yerine getirmeyen veya öğretim yılı / yarıyıl içinde tanınan azami devamsızlık süresini doldurduğu belirlenen öğrenci, öğrenim bursu devam etmekle birlikte, Öğrenci Burs Yönergesi hükümleri çerçevesinde belirli süre nakit bursundan, ücretsiz-indirimli yurt, yemek ve ulaşım haklarından yararlanamaz. Bir yarıyıl veya daha az süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, daha fazla süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci ceza süresi kadar nakit bursundan mahrum olur ve öğrenci konukevinden ücretli bile olsa yararlanamaz.