Değerli Üniversite Adayları

Değerli Gençler,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi baştan itibaren benimsediği “etik değerlere saygıyı, kaliteyi, akademik bakışı ve öğrenci merkezli eğitimi temel alma” ilkesinden ödün vermeksizin ülkemize ve bütün insanlığa yararlı olacak nitelikli nesiller yetiştirme hedefine doğru ilerlemektedir. Henüz genç bir kurum olmakla ve yüklü bir reklam bütçesine sahip bulunmamakla birlikte, kurumumuzun bu yöndeki tanınırlığını ortaya koyan açık göstergeler bulunmaktadır. Bunlar arasında, üniversitemiz lisans programlarını kazanan öğrencilerin başarı sıralarının oldukça yüksek olduğunu ve 1-5 arası tercih sıralarında ciddi bir yoğunluğun bulunduğunu; lisansüstü programlara en iyi yüksek- öğretim kurumlarından mezun olmuş ve oldukça yüksek Ales ve dil puanına sahip adayların başvurduğunu belirtmek gerekir. Kuşkusuz bu sonucun iki temel nedeninden biri üniversitemizde güçlü bir akademik kadro tarafından kalite ve öğrenci odaklı ciddi bir eğitim verildiğinin biliniyor olması, diğeri başarının (öğrenim bursu, nakit burs, ücretsiz / indirimli yurt, yemek vb.) çok iyi imkanlarla destekleniyor olmasıdır. Gerçekten üniversitemiz, kurucu vakfımız Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle, eğitim öğretime başladığı yıldan itibaren olabildiğince az sayıda ücretli öğrenci alma ve makul düzeyde tatmin edici burslar verme politikası izlemiş, ancak bu durumun sürdürülebilirliğini sağlamak için öğrenim gelirlerinin bütçede daha makul bir orana ulaşması gerektiğinden ücretlerde tedrici bir artışa gitmiştir.

Bu istikrarlı ilerleyişin üniversitemiz mensupları ve aileleri nezdinde oluşturduğu güven duygusunu ve itici gücü en önemli artılarımız arasında zikrederken, müstakil bir yerleşkeye kavuşamamış olmamız sebebiyle sayısal değerlerdeki göreli düşüklüğün ve bazı birimlerin hizmete girmesindeki gecikmenin ilk bakışta muhataplarda olumsuz bir etki yaptığını açık yüreklilikle ifade etmek gerekir. Ancak şu an itibariyle kurumumuzun 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Ümraniye Elmalıkent’teki ana yerleşkemizde faaliyetini sürdürmesinin planlandığı müjdesini verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Değerli Üniversite Adayları,

Sağlıklı bir tercih yapabilmek için tanıtım günlerinde kampüs ziyareti yaparak, mümkün olmazsa tanıtım kitapçığımızı ve web sayfamızı inceleyerek beklentilerinizin üniversitemizde ne ölçüde karşılanabileceği hakkında bir kanaat edinmenizi öneririm. Bununla birlikte üniversitemizin sağladığı akademik imkanları şöyle özetlemek isterim: Okuduğu programın hakkını verecek donanıma sahip mezunlar yetiştirme yanında akademik çalışma istek ve yeteneği olanlarla özel olarak ilgilenmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Her dersin, uzmanları tarafından verilmesi ilkesi duyarlı biçimde uygulandığından, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine kaydolan öğrenci, yükseköğrenim yıllarını, alanında yetkin hocaların birikiminden ve rehberliğinden faydalanarak geçirme güvencesini elde eder; kendisini yetiştirme iradesine sahipse üniversitenin özgün danışmanlık sistemini yanı başında hisseder. Öğretim dili kısmen veya tamamen Arapça veya İngilizce olan programların öğrencileri hazırlık sınıfını bitirdiklerinde bu dilleri rahat kullanabilir hale geldikleri gibi, lisans döneminde bazı programlarda zorunlu ve çoğunda isteğe bağlı olmak üzere en az bir yabancı dil daha öğrenirler.

Arayış ve hedeflerinize uygun bulmanız durumunda üniversitemizi tercih edip 2018-2019 eğitim öğretim yılında aramıza katılmanızdan, bu sıcak ilim irfan yuvasını daha yükseklere çıkarma heyecanını bizlerle paylaşmanızdan büyük mutluluk duyacağız.