Edebiyat Fakültesi Dekanı – Prof. Dr. Feridun M. Emecen