İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÖKLEMEZ