İngilizce Hazırlık Birimi – Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL
18 Nisan 2018
Edebiyat Fakültesi Dekanı – Prof. Dr. Feridun M. Emecen
18 Nisan 2018

İngilizce Hazırlık Birimi – Öğr. Gör. Mehtap Güven Çoban