İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye’nin En Gözde Üniversiteleri Arasında

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2017 raporuna göre üniversitemiz, öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan üniversiteler arasında yer aldı.

 

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması” (TÜMA) sonuçlarına göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, üniversitelerin “Öğrenci Memnuniyeti Genel Sıralaması”nda 164 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 28’inci, “Vakıf Üniversiteleri Öğrenci Memnuniyeti” genel sıralamasında ise 56 üniversite içerisinde 14’üncü olarak A grubu üniversiteler arasında yer aldı.

 

Çalışmada üniversitelerdeki öğrenme deneyimi, yerleşke ve yerleşke yaşamının doyuruculuğu, öğrenme imkânları ve kaynaklarının zenginlik düzeyi, kişisel gelişim ve kariyer destek olanakları, üniversitelerin verdikleri akademik destek ve ilgi gibi birçok konu değerlendirildi.

 

ÜniAr’ın bir diğer araştırması ise Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik oldu. 114 devlet ve vakıf üniversitesinde öğrenim gören 2963 yabancı uyruklu öğrenci ile yüz yüze yapılan anketin sonuçları “Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyeti Araştırması” (YÖMA) raporunda açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 114 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 16’ncı, 31 vakıf üniversitesi arasında ise 7‘nci sırada yer aldı.

 

Araştırmaların temel amacı Türkiye’deki üniversitelerin, öğrencilerini tatmin etme düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin tatminkâr olma düzeylerini temel alarak sıralamak ve öğrencilerin üniversite deneyimleri hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktır. Veriler öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında üniversitelerin ne kadar tatmin edici olduğu hakkında bir fikir sunmaktadır. Araştırma üniversitelerin, aday öğrencilerin, velilerin ve politika yapıcıların veri ihtiyacını gidermeye katkı sağlamaktadır.

 

Araşıtrma sonuçlarına ulaşmak için: