Uluslararası Ofis Müdürü – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKINCI