Yurt Dışında Dil Eğitimi

Üniversitemiz 2011-2012 akademik yılından bu yana hazırlık sınıflarını başarıyla tamamlayan öğrencilerden üniversitemizin belirlediği başarı kriterlerini sağlayanlara her iki dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde dil eğitimi imkânı sunmuştur. Öğrencilerimiz bu programlarla daha hazırlık aşamasında yurt dışı tecrübesi yaşayıp, dillerini uluslararası düzeyde kullanabilme fırsatını yakalamıştır.

Arapça Yurt Dışı Eğitim Programı

Üniversitemiz Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesinin Arapça Hazırlık Sınıfı’nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz iki veya üç aylık programlar dâhilinde 2011-2012 akademik yılında Petra Üniversitesi, 2012-2013 akademik yılından itibaren de Ürdün Üniversitesine çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla gönderilmiştir.

2017-2018 akademik yılında Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam ve Din Bilimleri Programı Arapça Hazırlık Sınıfı’nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 8 haftalık yaz programı için Ürdün Uygulamalı Bilimler Özel Üniversitesine (Câmi‘atü’l-‘Ulûmi’t-Tatbîkıyye el-Hâssa / Applied Science Private University) gönderilmiştir.

Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı’nın Arapça Hazırlık Sınıfı’nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimizden başarı sıralarına göre oluşturulan kontenjan dâhilindeki bir grup öğrenci 8 haftalık yaz programı için Ürdün’e gönderilmiştir.

İngilizce Yurt Dışı Eğitim Programı

2012-2013 akademik yılından itibaren İngilizce Hazırlık Sınıfı’nı başarıyla tamamlayıp IELTS sınavından 5,5 ve üzeri puan alan öğrencilerimizden başarı sıralarına göre oluşturulan kontenjan dâhilindeki bir grup öğrenci, 6 haftalık bir dil programı için İngiltere’nin farklı şehirlerine (Londra, Manchester) gönderilmiştir.

Ürdün Dil Programı

İngiltere Dil Programı